Idiomy: Jak jim rozumět a jak je používat...

09.08.2017

Možná se vám někdy stalo, že jste během překladu anglického textu narazili na slovíčka, která společně vůbec nedávala smysl. Pravděpodobně se jednalo o idiomy. Že vám tento pojem nic neříká? Pak zbystřete, obecný význam i použití některých idiomů si v následujících odstavcích vysvětlíme.

Idiom jako spojení, které nelze doslovně přeložit

Idiomy jsou slovní spojení, která nelze pochopit pouze překladem jednotlivých slov do českého jazyka. Význam idiomů často pochopíte pouze v daném jazyce. V češtině můžeme dát za příklad frázi: "Drž jazyk za zuby". Zatímco nám se při vyřčení této věty vybaví význam být zticha, cizinci tato fráze nic neřekne a bude tak maximálně přemýšlet, jak si má dát jazyk za zuby. Překládat idiom doslovně do cizího jazyka tedy nemá smysl.

Znát anglické idiomy však má mnoho výhod. Jednak lépe porozumíte textům a mluvenému hovorovému projevu, tak se vám zvýší i jazyková kompetence. Jednoduše znalost idiomů a jejich správné použití svědčí o vaší pokročilé znalosti jazyka.

Způsoby, jak se idiomy správně naučit

  1. Nesnažte se je naučit všechny najednou - Méně je někdy více, a tak si na každý den určete jen pár idiomů, které se naučíte.
  2. Ujistěte se, že rozumíte všem slovíčkům - Ačkoliv vám doslovný překlad nedá smysl, je podstatné, abyste si idiom přeložili slovo po slovu.
  3. Spojte si s idiomem příběh - Pro snadnější zapamatování si zjistěte, jak idiom vznikl. Pokud budete vnímat příběh spojený s idiomem, snáze si na něj vzpomenete.
  4. Najděte si idiomy v původních anglických větách - Lépe tak pochopíte, jak rodilí mluvčí pracují s daným idiomem ve větě a vyhnete se vlastnímu chybnému použití.

Příklady anglických idiomů a jejich použití

Bite the bullet
Kousání nábojnice? Tato fráze se používá, když se někdo nutí do situace, která mu není příliš po chuti nebo se musí vypořádat se složitým problémem. Slovní spojení Bite the bullet má původ v devatenáctém století, kdy vojáci mezi zuby stlačovali nábojnice, aby vydrželi bolestivé lékařské zákroky i bez použití anestetik. Českou obdobou může být idiom Zatnout zuby.
Např. "I will bite the bullet and study Math today."

Pigs might fly
Jedná se o obdobu českého "Kdyby prasata mohla létat", avšak Angličané používají tuto větu v daleko ironičtějším duchu. Použijeme jej, pokud mluvíme o něčem, co se pravděpodobně nikdy nestane. Podobnou frázi najdeme i v dalších jazycích, třeba ve Finsku mluví o létajících krávách a ve Francii o slepicích se zuby.
Např. "I might clean my bedroom tomorrow." - "Yes, and pigs might fly."

Dead ringer
Ne, není řeč o mrtvém zvoníkovi, nýbrž o někom, kdo je velice podobný další osobě - tedy o obdobu našeho "podobný jako vejce vejci." Existují více možných vysvětlení, jak tento idiom vznikl. Podle jedné z verzí docházelo dříve v Anglii často ke zbytečným úmrtím, když byli lidé považováni za mrtvé, zavřeni do rakve a zpopelněni. Před uložením do rakve byl tedy k prstům mrtvoly uvázán provázek se zvonečkem na konci. Pokud se někdo v rakvi probral, bylo slyšet zacinkání a tedy i šance na jeho záchranu - potom byl nazýván dead ringerem.
Např. "That guy overe there is a dead rigner for my ex-boyfriend."

Další používané idiomy

To wear your heart on your sleeve - Mít srdce na dlani

To lose heart - Ztratit odvahu

To feel blue - Mít depresi

To have heart in mouth - Být extrémně vyděšený (Něco jako naše Mít srdce v kalhotách.)

Not for all the tea in China - Ani za nic na světě

Last straw - Poslední kapka

Early bird catches the worm - Ranní ptáče dál doskáče

Down to the wire - Za pět minut dvanáct

Zdroj: Venturesbooks.cz článek Idiomy: jak je učit a malá ochutnávka