Maturita? Formalita! Aneb tipy, jak být připraven

11.09.2017

Maturita z anglického jazyka je zvládnutelná a platí u ní stejně jako u ostatních zkoušek, že kdo je připraven, není ohrožen. Projděte si následujících několik tipů a rad, které vám přinášíme v dnešním článku a zkoušku dospělosti máte v kapse.

Procvičujte všechny části zkoušky

Jistě už jste zjistili, že maturitní zkouška z anglického jazyka se dělí na tři části:

  • písemný test, ve kterém vás čekají gramatické jevy a poslech,
  • slohová práce, která je složená z kratšího a delšího slohového útvaru,

  • ústní část neboli tahání tématu a následné 15minutové povídání o něm.

Zkuste si napsat všechny možné typy slohové práce - formální dopis, oznámení, motivační dopis, životopis, článek či vypravování..., to jsou jen některé, které se můžou u maturity objevit. Všechny mají svá pravidla a náležitosti a je škoda, abyste pohořeli na neznalosti těchto zákonitostí.

O nutnosti vypracovat si dopředu otázky ústní maturity snad není potřeba více se rozepisovat.

Nebojte se pokrokových materiálů

Kromě klasických učebnic využívejte při přípravě i moderní aplikace, hry nebo internet.

Hraní her, sledování filmů či poslech písní? Nic vás neseznámí s reálnou angličtinou lépe než tyto metody. Nerozumíte dílu seriálu a zdá se vám jeho sledování ztrátou času? Zastavujte si jednotlivé věty, překládejte si neznámá slovíčka, vypisujte si poznámky... Už při druhém sledování budete rozumět daleko více větám a budou se vám vybavovat poznámky.

Nepodceňte přípravu

Pokud budete mít některé části zautomatizované, při zkoušce je provedete bez přemýšlení a nebudete se zbytečně stresovat. Navíc vás může povzbudit fakt, že jste to zvládli bez zbytečného panikaření, což vám pomůže ke zvládnutí těžšího úkolu.

Co konkrétně lze dopředu nachystat? Krátké představení se sice nepočítá do hodnocení ústní zkoušky, ale můžete se na něm tzv. rozmluvit a zbavit stresu. Typů slohových prací a jejich náležitostí je sice celá řada, ale když se je dopředu naučíte, ušetříte při samotném psaní spoustu času. Popis obrázku? Naučte se fráze, které popisují, kde se co nachází (v pravém horním rohu, na pozadí, uprostřed obrázku...), a v záloze také mějte několik obecných vět typu - jaká je na obrázku atmosféra, počasí, nebo pocit, jaký z obrázku máte.

Zapojte selský rozum a nepanikařte

Při samotném průběhu zkoušky je nutné zachovat klid. Dost často bývá skrytá nápověda i v samotných textech, zadáních nebo v položené otázce. Základním pravidlem je odpovídat na otázku ve stejném čase, jaký byl použit v otázce. Nerozumíte nějakému slovíčku v zadání? Zkuste si jeho význam odvodit z textu nebo alespoň pochopit hlavní myšlenku zadání.

Soustředění - základ úspěchu

Poslední naší radou a tipem je zaměřit se na každý jednotlivý úkol, který máte před sebou. Zaměřte se na úkol, který máte před sebou, zhodnoťte, zda je ve vašich silách ho zvládnout, a pokud není a máte tu možnost, tak ho prostě přeskočte nebo si jej nechte na později.

Téměř všichni mají tu zkušenost, že samotný stres před zkouškou byl daleko horší než zkouška sama.

Držíme Vám palce pro úspěšné zvládnutí všech zkoušek, které Vás čekají!

Maturita Focus (CEF A2 - C1)

Maturita Focus je zcela nová a unikátní učebnice pro studenty středních škol a gymnázií, koncipovaná jako komplexní příprava na jazykové zkoušky - českou státní maturitu, Cambridge English, PTE a jiné.